Oude hardware verkopen? Uw hardware is geld waard, wij kopen deze op

Oude hardware verkopen? Uw hardware is geld waard, wij kopen deze op

Nieuws over circulaire ICT en recycleren van oude hardware

Circulaire economie: betekenis voor bedrijven

  07/05/2022

 

Circulaire economie: wat betekent het voor bedrijven en hun ICT-infrastructuur?

Duurzaamheid, zorg voor de planeet en iedereen die er gebruik van maakt: het lijken holle begrippen waar kwistig mee gestrooid wordt. Tegenwoordig is het echter pure realiteit. Een kringloopeconomie is niet langer idealisme van de jaren 60 en 70, maar de way to go voor deze en de volgende generaties. Maar hoe gaat circulaire economie nu praktisch in z’n werk en hoe kan u het als bedrijf toepassen op uw ICT-infrastructuur?

 

Wat is circulaire economie?

Een definitie van circulaire economie duidt een circulaire economie aan als een systeem van productie en consumptie waarbij de levensduur van materialen en producten maximaal is en afval gerecycleerd wordt tot de grondstoffen voor nieuwe producten.

Een circulaire economie houdt producten en materialen zoveel mogelijk binnen de economie en creëert waarde door de producten te hergebruiken. Circulaire economie is het tegenovergestelde van een lineair economisch model, waarbij gemakkelijk toegankelijke materialen in grote hoeveelheden worden geproduceerd en weggegooid.

 

Circulaire economie in Europa en België

Circulaire economie is de sleutel om een duurzame impact te maken als bedrijf. De Europese Unie zet ook sterk in op het stimuleren van de overgang van een lineaire naar een circulaire economie, in het kader van de Green Deal – namelijk het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het Europese actieplan van de circulaire economie richt zich op de volgende sectoren:

  • Elektronica en ICT
  • Batterijen en voertuigen
  • Verpakking en plastic
  • Textiel
  • Bouwsector en gebouwen
  • Voedselketen

 

België toont zich als een koploper wat betreft het overschakelen naar een circulaire economie. Een van de doelstellingen hiervan is zero afval. Binnen de Europese Unie stond België in 2016 op de tweede plaats inzake de recyclage van afval, goed voor een recyclage van 77% procent van al het afval in België. Tegen 2050 wil het Vlaamse Gewest een circulaire economie waarbij het afval in omloop wordt gehouden. Ook andere maatregelen en duurzaamheidsprojecten zijn op til.

Lees hier meer over circulaire economie in België

 

Hoe begint u aan circulaire economie?

Hierboven hadden we het al over wat circulaire economie is. Nu kan u zich de vraag stellen: hoe begint u als bedrijf aan zo’n circulaire economie? Hoe u dit precies invult, is deels afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf actief is. De basis is echter voor alle takken van de industrie hetzelfde: circulaire economie voor bedrijven start met een mindset gebaseerd op systeemdenken.

Een voorbeeld van circulaire economie toegepast op bedrijven is het huren/verhuren en uitlenen van middelen in plaats van ze te kopen. Voor bedrijven is dit interessant omdat er geen rekening moet gehouden worden met overcapaciteit of onderbenutting. U kan als bedrijf huren wat u nodig hebt. Overschot kan u teruggeven of verder verhuren.

Bekijk ook methodes voor afvalverwerking in een circulaire economie

 

De voordelen van circulaire economie voor mens en planeet zijn gigantisch, dat is een feit. Ook andere voordelen kunnen in verband gebracht worden met circulaire economie: innovatie, een groeiend bbp, het ontstaan van extra jobs en een toegenomen levenskwaliteit. Echter, elke medaille heeft ook een keerzijde. Economen spreken onder andere van de ‘circulaire terugslag’, waarbij circulariteit een lineaire economie in de hand kan werken.

Lees meer over de voor- en nadelen van een circulaire economie

 

Hoe past u circulaire economie toe op uw ICT-infrastructuur?

Bij de overgang naar een duurzame ICT-infrastructuur gaat het vooral over bewuste keuzes maken bij de aanschaf, het gebruik en het levenseinde van ICT. Duurzaamheid begint daarom al bij het aanschaffen van duurzame ICT-apparaten en ook het gebruik ervan is vaak een doorslaggevende factor.

Om het concreet te hebben over het starten met circulaire ICT, moeten we kijken naar het e-afval, ook wel e-waste of elektronisch en elektrisch afval genoemd. Het meeste van dit e-afval omvat grote huishoudelijke apparaten. Op de tweede plaats staan ICT-toestellen. Hoe gaan we binnen een circulaire economie nu om met ICT-producten die aan hun levenseinde gekomen zijn?

  • Repareren van toestellen – Als er iets mis is met uw ICT-apparatuur, kan u het toestel laten repareren. De meeste problemen zijn niet onoverkomelijk. Via reparatie en onderhoud kan de levensduur van uw ICT-apparaat aanzienlijk verlengd worden.
  • Hergebruik en verkoop – Als het toestel niet meer nodig is, kan het misschien nog hergebruikt worden door een andere gebruiker binnen uw bedrijf. Als het toestel geen nut meer heeft binnen uw bedrijf, kan u het verkopen aan een onderneming die gespecialiseerd is in het opkopen en herstellen van gebruikte ICT-apparatuur (zoals ICT-Remarketing). Uw apparatuur krijgt via hen dan een tweede leven.
  • Hergebruik van onderdelen – Een onderneming zoals hierboven beschreven kan gebruikte ICT-apparatuur refurbishen. Onderdelen die niet meer intact zijn worden vervangen, reparaties worden uitgevoerd en de software krijgt een upgrade. Na dit refurbishment wordt het apparaat opnieuw op de markt gebracht. Een rapport van Kennisnet gepubliceerd in maart 2021 geeft daarenboven aan dat 80% van de kopers tevreden is met een refurbished ICT-product.
  • Recyclage – Bij ICT-toestellen die geen functionele waarde meer hebben, kunnen materialen en grondstoffen via recyclage worden teruggewonnen en ingezet voor andere producten.

 

ICT-Remarketing als partner voor uw circulaire ICT

ICT-Remarketing geeft uw gebruikte hardware een tweede leven. U kan uw afgeschreven ICT-materiaal aan ons verkopen. We hergebruiken wat nog functioneel is en brengen zo refurbished hardware opnieuw op de markt. Wat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycleerd tot grondstoffen voor nieuwe producten. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende waardebepaling.