Oude hardware verkopen? Uw hardware is geld waard, wij kopen deze op

Oude hardware verkopen? Uw hardware is geld waard, wij kopen deze op

Nieuws over circulaire ICT en recycleren van oude hardware

Circulaire economie: voordelen en nadelen

  12/10/2022

Circulaire economie: wat zijn de voordelen en nadelen?

Voordelen:

  • De planeet leefbaar houden
  • Economische groei
  • Extra jobs

 

Nadelen:

  • Circulair werkt lineair in de hand
  • Ontstaan van nieuwe markten
  • Investering van tijd en geld

 

Circulaire economie is de norm voor deze en volgende generaties. Veel bedrijven in België en Europa schakelen nu volop over op dit economisch model – als antwoord op de Europese Green Deal en met de doelstelling van het Vlaamse Gewest in het achterhoofd, namelijk een afvalloze circulaire economie tegen 2050. De voordelen van een circulaire economie zijn meteen in verband te brengen met de positieve impact op het milieu en een planeetvriendelijke toekomst voor ons allemaal. Maar er zijn ook nadelen aan een circulaire economie. Bekijk hieronder de plus- en minpunten in detail.

 

Voordelen van circulaire economie

De planeet leefbaar houden

De voordelen van een circulaire economie hebben betrekking op verschillende aspecten. Vanuit een ecologisch standpunt zijn deze voordelen heel evident. In een circulaire economie vormen de producten die aan hun levenseinde zijn de grondstoffen voor nieuwe producten. Dit zorgt voor minder afval en vervuiling en neemt de nood weg om nieuwe grondstoffen uit de natuur te halen, wat op zijn beurt de druk op het milieu en het klimaat verlaagt.

 

Economische groei

Het efficiënter maken van hulpbronnen door te hergebruiken wat nog functioneel is en te recycleren wat niet meer opnieuw gebruikt kan worden, kan volgens Vlaanderen Circulair (inspirator voor circulaire economie in Vlaanderen) de behoefte aan materialen in Europa in 2030 met 17 tot 24% doen dalen.

Een circulaire economie geeft controle en voorspelbaarheid over de beschikbaarheid van de grondstoffen. Ze zijn immers al voorhanden binnen de kringloop. Deze voorspelbaarheid verlaagt risico’s en kosten. Een geoptimaliseerd gebruik van de hulpbronnen zou een jaarlijkse besparing van 630 miljard euro kunnen betekenen voor de Europese bedrijvensector. Vlaanderen Circulair besluit dat door het wegvallen van kosten voor materialen en grondstoffen het bbp van de EU met 3,9% kan groeien.

 

Extra jobs

Eveneens de Europese arbeidsmarkt profiteert van deze circulaire economie. Tegen 2030 kunnen hierdoor 1,2 tot 3 miljoen extra jobs gecreëerd worden. Voor Vlaanderen gaat het om 27.000 bijkomende jobs voor zowel hoogopgeleide als kortgeschoolde werknemers.

Een circulaire economie stimuleert de werkgelegenheid doordat de waardering van arbeid belangrijker is dan de waardering van grondstoffen. Arbeidsintensieve recyclage, herstelwerkzaamheden en logistieke taken door het terugnemen van producten zullen de werkgelegenheid bevorderen.

 

Nadelen van circulaire economie

Circulair werkt lineair in de hand

Hoewel de voordelen van een circulaire economie veel gewicht in de schaal leggen, is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Dat een circulaire economie een lineaire economie zelfs in de hand kan werken, klinkt bijna paradoxaal. Economen spreken van de ‘circulaire terugslag’ of ‘circular rebound’. Dit houdt dit in dat als er minder vraag is naar natuurlijke grondstoffen, de prijs hiervan ook gaat dalen. Dit maakt het dan weer interessant om toch meer natuurlijke grondstoffen te gaan gebruiken.

 

Ontstaan van nieuwe markten

Tegenwoordig zien we in het kader van de circulaire economie vaak nieuwe markten voor tweedehandsspullen of refurbished ICT-apparatuur opduiken – zoals ook ICT-Remarketing. Hoewel deze markten almaar populairder worden, is het vaak geen vervanging voor de originele producten. Vooral minder koopkrachtige klanten zijn actief op deze markten.

Concreet betekent dit dus dat er meer producten worden verkocht. Om aan dit nadeel het hoofd te bieden, is het noodzakelijk dat er een verandering in mentaliteit komt waarbij de nieuwe markten (refurbished en tweedehands items) de oude markten grotendeels vervangen.

Lees ook hoe u als bedrijf kan starten met circulaire ICT

 

Investering van tijd en geld

Een derde minpunt van een circulaire economie is dat deze omschakeling voor bedrijven vaak ook tijd en geld kost. Aan de ene kant kunnen bedrijven besparen op grondstoffen, maar de hogere kwaliteit van de eindproducten (met het oog op een langere levensduur) en de afspraken in de productieketen verhogen de uiteindelijke kostprijs. De toegenomen levensduur van circulaire producten brengt ook met zich mee dat op termijn de vraag vermindert.

 

ICT-Remarketing helpt bedrijven de principes van de circulaire economie praktisch toe te passen door afgeschreven ICT-materiaal op te kopen, te refurbishen en opnieuw op de markt te brengen. Neem contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvende waardebepaling.