Oude hardware verkopen? Uw hardware is geld waard, wij kopen deze op Duurzame economie en ICT - ICT-Remarketing

Oude hardware verkopen? Uw hardware is geld waard, wij kopen deze op Duurzame economie en ICT - ICT-Remarketing

Duurzame economie: welke rol speelt ICT?

De overstap naar een duurzame economie heeft brede ingang gevonden bij veel bedrijven in België en Europa. Sommige ondernemingen staan al heer ver in de overgang naar een circulaire waardeketen, andere bedrijven zetten hun eerste stapjes in deze nieuwe manier van denken en handelen. Eén ding is zeker: de Europese Commissie is vastbesloten om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het circulair maken van elektronica en ICT neemt daarbij een centrale plaats in. Hoe kunnen bedrijven hierop inspelen en hoe kadert de missie van ICT-Remarketing hierin?

 

Circulaire ICT, de nieuwe norm?

In de EU is e-waste of e-afval (elektronisch en elektrisch afval) de snelst groeiende afvalstroom. Minder dan 40% wordt gerecycleerd. Het grootste percentage e-afval omvat de grote huishoudelijke apparaten, meteen gevolgd door ICT-toestellen.

Elektronische en elektrische apparaten bevatten materialen die het milieu kunnen schaden. Recyclage en de vermindering van het e-afval is daarom een hoofdprioriteit van de Europese Commissie. In het EU-actieplan voor circulaire economie worden doelen geformuleerd om hieraan het hoofd te bieden: het recht op reparatie, verbeteren van de herbruikbaarheid van elektronica, beloningssysteem om recyclage van elektronica te bevorderen, enz. We kunnen dus zeker stellen dat een duurzame omgang met ICT nog meer de nieuwe norm gaat worden.

 

Missie van ICT-Remarketing

ICT-Remarketing helpt bedrijven om ICT-materiaal op een planeetvriendelijke manier te recyclen of hergebruiken, volgens de principes van een circulaire economie.

We beschouwen het als onze missie om de ICT-cirkel rond te maken. Zo kunnen enerzijds bedrijven met afgeschreven ICT-materiaal bij ons terecht, dat wij dan refurbishen en klaarmaken om opnieuw op de markt te brengen. Anderzijds zijn we het aanspreekpunt voor ondernemingen die duurzaamheid maximaal laten doorwegen in de aanschaf van hun ICT-materiaal door te kiezen voor refurbished ICT-infrastructuur.

Uitdagingen zoals het grotendeels vervangen van de bestaande markt – waar de laatste nieuwe technologieën de overhand hebben – door een refurbished markt, grijpen wij als een kans om bij te dragen aan een leefbare planeet voor deze en alle toekomstige generaties.

Bekijk onze blogberichten